Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking en het gebruik van de spaarsysteem in het kader van TaxiMiles, de promotionele actie van TaxiMiles. waarbij de deelnemers punten kunnen sparen die kunnen worden ingewisseld tegen goederen & diensten

 

 Artikel 1

TaxiMiles

 

1.1           Gedurende de looptijd van TaxiMiles ontvangt ieder aan wie namens TxMs een spaaraccount is toegekend bij het afnemen van door hen te bepalen diensten spaarpunten in een door de deelnemer vast te stellen verhouding. Deelnemer zal, op verzoek van TxMs, de spaarpunten toekennen door bijschrijving van deze punten op de voor dat doel aan de accounthouder ter beschikking gesteld. TaxiMiles.NL bestaat alleen in Nederland en de miles kunnen alleen in Nederland worden gebruikt.

 

1.2          Inschrijving geschiedt door in te loggen op de site van TaxiMiles. De registreerformulier dient volledig te worden ingevuld .

 

1.3           TaxiMiles kan te allen tijde door TxMs worden gewijzigd of beŽindigd. De spaarpunten blijven tot 6 maanden na beŽindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.

 

Artikel 2

Verzilveren van spaarpunten

 

De twee verschillende mogelijkheden om spaarpunten te verzilveren zijn de volgende:

 

a.            Inwisselen van spaarpunten bij Yourgift.nl kan alleen tegen inlevering van yourgiftcard, verkrijbaar op ons kantoor.

Inwisselen van spaarpunten tegen goederen of diensten is alleen mogelijk bij organisaties , herkenbaar aan het TaxiMiles logo, bij wie de accounthouder tegen bepaalde voorwaarden goederen of diensten kan verwerven tegen afboeking van op de account gespaarde punten.

De accounthouder kiest bij een acceptant een goed of dienst uit. De acceptant zal vervolgens de voor dit goed of  dienst het verschuldigde aantal spaarpunten afboeken. Eťn TaxiMiles vertegenwoordigt bij deze wijze van verzilveren een waarde van Ä 0.02. Nadat het verschuldigde aantal spaarpunten is afgeboekt, ontvangt de kaarthouder het aangewezen goed of dienst. Wisselgeld in contanten wordt niet gegeven. Bij eventuele reclames wordt voor zover betaling met spaarpunten plaatsvond  uitsluitend in tegoedbonnen gerestitueerd.

 

 

Het saldo zoals dat bekend is in de TaxiMiles database is bindend voor alle betrokkenen. Indien gedurende 1 jaar geen transacties plaatsvinden via TaxiMiles website, vervalt het gespaarde tegoed.

 

 

Artikel 3

Misbruik

 

 

3.1          Bij vermoeden van fraude kan TxMs., een deelnemer of een acceptant waar de afsluiten van de deelname en de politie waarschuwen. Fraude leidt tot onmiddellijke uitsluiting en het verval van het gespaarde aantal spaarpunten. Om misbruik te voorkomen zijn acceptanten en deelnemers gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen aan de accounthouder.

 

 

 Directie TxMs&TaxiMiles

www.taximiles.nl